Tečaj konverzije kune u euro – 7.53450

Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
Obrazac-2-Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac-3-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac-4-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Osječkom sajmu d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem može se podnijeti

  • na adresu: Gospodarski centar d.o.o., Gospodarska zona 10, 31000 Osijek
  • donijeti osobno u službeni upisnik tvrtke Gospodarski centar d.o.o. radnim danom od 07:30 do 15:30 sati.
  • elektroničkom poštom na adresu: info@gospodarskicentarobz.hr

Službenik za informiranje: Maja Stanković, mag.oec.
e-pošta: maja.stankovic@gospodarskicentarobz.hr
telefon: 031/411-471

Osoba za nepravilnosti: Maja Stanković, mag.oec.
e-pošta: maja.stankovic@gospodarskicentarobz.hr
telefon: 031/411-471

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.
Gospodarski centar d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 13/14).
12 31.01.2014 Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Zakonski okvir:
Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima
Zakon o obveznim odnosima
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (2008)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (2015)
Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima (2018)
Zakon o radu
Zakon o izmjenama Zakona o radu
Zakon o javnoj nabavi
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Odluka o razrješenju i imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka
Zahtjev ispitanika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Katalog informacija
Odluka o ustroju Kataloga informacija
Etički kodeks
Plan edukacija zaposlenika
Odluka o potpisivanju izjava o povjerljivosti i nepristranosti

Izjava o osnivanju
Izvješće o radu nadzornog odbora društva Osječki sajam d.o.o. sa danom 27.03.2018.

Pravilnik o donacijama i sponzorstvima

Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2016.godini
Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2017.godini
Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2018.godini
Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2019.godini
Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u  2020.godini
Rebalans Plana poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2020.godini
Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u  2021.godini
Rebalans Plana poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2021.godini
Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u  2022.godini
Rebalans Plana poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2022.godini
Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u  2023.godini
Rebalans Plana poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2023.godini
II. Rebalans Plana poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2023. godini
III. Rebalans Plana poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2023. godini
Plan poslovanja Gospodarskog centra d.o.o. u  2024.godini

Izvješće o poslovanju za 2016.godinu
Izvješće o poslovanju za 2017.godinu
Izvješće o poslovanju za 2018.godinu
Izvješće o poslovanju za 2019.godinu
Izvješće o poslovanju za 2020.godinu
Izvješće o poslovanju za 2021.godinu
Izvješće o poslovanju za 2022.godinu

Financijsko izvješće za 2013.godinu
Financijsko izvješće za 2014.godinu
Financijsko izvješće za 2015.godinu
Financijsko izvješće za 2016.godinu
Financijsko izvješće za 2017.godinu
Financijsko izvješće za 2018.godinu
Financijsko izvješće za 2019.godinu
Financijsko izvješće za 2020.godinu
Financijsko izvješće za 2021.godinu
Financijsko izvješće za 2022. godinu


Skupština Gospodarskog centra d.o.o.

Dnevni redovi sjednica Skupštine

Dnevni red 20. sjednice Skupštine
Dnevni red 21. sjednice Skupštine
Dnevni red 22. sjednice Skupštine
Dnevni red 23. sjednice Skupštine
Dnevni red 24. sjednice Skupštine
Dnevni red 25. sjednice Skupštine

Odluke Skupštine

Odluke Skupštine (20. sjednica)
Odluke Skupštine (21. sjednica)
Odluke Skupštine (22. sjednica)
Odluke Skupštine (23. sjednica)
Odluke Skupštine (24. sjednica)
Odluke Skupštine (25. sjednica)

Arhiva sjednica Skupštine


Nadzorni odbor Gospodarskog centra d.o.o.

Dnevni redovi sjednica nadzornog odbora (NO)

Dnevni red 1. sjednice NO
Dnevni red 2. sjednice NO
Dnevni red 3. sjednice NO
Dnevni red 4. sjednice NO
Dnevni red 5. sjednice NO
Dnevni red 6. sjednice NO
Dnevni red 7. sjednice NO
Dnevni red 8. sjednice NO
Dnevni red 9. sjednice NO
Dnevni red 10. sjednice NO
Dnevni red 11. sjednice NO
Dnevni red 12. sjednice NO
Dnevni red 13. sjednice NO

Odluke nadzornog odbora (NO)

Odluke NO (1. sjednica 2023.)
Odluke NO (2. sjednica 2023.)
Odluke NO (3. sjednica 2023.)
Odluke NO (4. sjednica 2023.)
Odluke NO (5. sjednica 2023.)
Odluke NO (6. sjednica 2023.)
Odluke NO (7. sjednica 2023.)
Odluke NO (8. sjednica 2023.)
Odluke NO (9. sjednica 2023.)
Odluke NO (10. sjednica 2023.)
Odluke NO (11. sjednica 2023.)
Odluke NO (12. sjednica 2024.)
Odluke NO (13. sjednica 2024.)

Arhiva sjednica nadzornog odbora