Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa

Javna nabava 2024.

Plan nabave za 2024.godinu
Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu
2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu
3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

Javna nabava 2023.

Plan nabave za 2023.godinu
Rebalans Plana nabave za 2023.godinu
2. Rebalans Plana nabave 2023. godine
III. Rebalans plana nabave 2023. godine

Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023.

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga cateringa za manifestacije u organizaciji Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije d.o.o. JN-US-7/24

Datum objave: 05.03.2024.

Rok za dostavu ponuda: 11.03.2024. do 09.00 sati

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga cateringa za manifestacije u organizaciji Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije d.o.o.

PRILOG 2. – Troškovnik – Nabava usluga cateringa za manifestacije u organizaciji Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije d.o.o

Zapisnik o pregledu, ocijeni i prijedlogu odabira ponude – usluga cateringa za manifestacije u organizaciji Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije d.o.o.

Odluka o odabiru – usluga cateringa za manifestacije u organizaciji Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije d.o.o.

 

Poziv na dostavu ponude za najam audio-vizualne opreme JN-RO-4/24

Datum objave: 16.02.2024.

Rok za dostavu ponuda: 22.02.2024. do 09.00 sati

Poziv na dostavu ponude za najam audio-vizualne opreme

PRILOG 2. – Troškovnik – Najam audio-vizualne opreme

Odgovor na upit – NAJAM AUDIO-VIZUALNIH USLUGA 20.02.2024.

Zapisnik o pregledu, ocijeni i prijedlogu odabira ponude – najam audio-vizualne opreme

Odluka o odabiru – najam audio-vizualne opreme

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga čišćenja za vrijeme manifestacija u organizaciji Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije d.o.o.  JN-US-5/24

Datum objave: 01.02.2024.

Rok za dostavu ponuda: 09.02.2024. do 09.00 sati

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga čišćenja za vrijeme manifestacija u organizaciji Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije d.o.o.

PRILOG 2. – Troškovnik – Usluge čišćenja za vrijeme manifestacija u organizaciji Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije d.o.o.

ODGOVOR NA UPITE – Usluge čišćenja 02.02.2024.

Zapisnik o pregledu, ocijeni i prijedlogu odabira ponude – usluge čišćenja za vrijeme manifestacija u Gospodarskom centru d.o.o.

Odluka o odabiru – usluge čišćenja za vrijeme manifestacija u Gospodarskom centru d.o.o.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga uređenja sajamskog prostora   JN-US-9/24

Datum objave: 01.02.2024.

Rok za dostavu ponuda: 09.02.2024. do 09.00 sati

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga uređenja sajamskog prostora

PRILOG 2. – Troškovnik – Usluga uređenja sajamskog prostora

Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude – usluga uređenja sajamskog prostora

Odluka o odabiru – usluga uređenja sajamskog prostora

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu čuvarskih usluga za vrijeme manifestacija u organizaciji Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije d.o.o.   JN-US-1/24

Datum objave: 02.02.2024.  – Elektronički oglasnik javne nabave

Rok za dostavu ponuda: 09.02.2024. do 09.00 sati

Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude – čuvarske usluge za vrijeme manifestacija u organizaciji Gospodarskog centra d.o.o.

Odluka o odabiru – čuvarske usluge za vrijeme manifestacija u organizaciji Gospodarskog centra d.o.o.

 

Arhiva javne nabave

Arhiva jednostavne nabave