Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16.) Gospodarski centar Osječko-baranjske županije d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1 te članka 77.  Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

ITD Consulting j.d.o.o., Vratnička 82, Osijek, OIB: 37298148332