Pregled stručno-pratećih događanja na 23. Osječkom proljetnom sajmu i 17. Obrtničkom sajmu donosimo u nastavku…

 

Program stručno-pratećih aktivnosti