S iskustvom preko dvadeset godina, organiziranjem i oblikovanjem sajamskih priredbi Osječki sajam preuzeo je ulogu regionalnog lidera u sajamskoj djelatnosti i jedina je specijalizirana sajamska kuća u regiji istočne Hrvatske. O budućim planovima i projektima govori direktor Osječkog sajma, Alen Vukašinović.
Tema intervjua danog portalu www.cistracun.net budući su planovi  i projekti tvrtke Osječki sajam d.o.o..

Na dolje navedenom linku možete pročitati intervju  direktora tvrtke Osječki sajam d.o.o., mr.sc. Alena Vukašinovića danog 07.prosinca 2017. godine.

 

https://cistracun.net/2017/12/07/alen-vukasinovic-u-planu-je-izgradnja-polivalentnog-multifunkcionalnog-sajma-na-novoj-atraktivnoj-lokaciji/