Proizvodnja sjemenskog i sadnog materijala
Sjeme žitarica i zrnastih usjeva
Sjeme industrijskog bilja
Sjeme ljekovitih, začinskih i aromatičnih bilja
Sjeme krmnog bilja
Sjeme povrća
Sjeme cvijeća
Lukovice i gomolji
Voćne sadnice
Lozni cjepovi
Sadnice ukrasnog bilja
Sadnice šumskog sadnog materijala

Ratarstvo
Proizvodnja žitarica i zrnastih usjeva
Proizvodnja industrijskog bilja
Proizvodnja ljekovitih, začinskih i aromatičnih bilja
Proizvodnja krmnog bilja

Povrtlarstvo
Proizvodnja povrća
Proizvodnja jestivih sjemenki i plodova
Proizvodnja jestivih gljiva

Ekološka poljoprivreda
Hortikultura
Voćarstvo
Šumarstvo

Strojevi i oprema za poljoprivredu i šumarstvo
Pogonski vučni strojevi
Poljoprivredni traktori
Gusjeničari
Melioracije u poljoprivredi
Strojevi i oprema za obradu zemljišta
Strojevi za sjetvu i sadnju
Strojevi za gnojidbu
Strojevi za njegu i zaštitu bilja
Plastenici
Uređaji za zagrijavanje i ventilaciju u poljoprivrednim objektima
Uređaji za navodnjavanje i kišnjenje
Uređaji za sušenje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda
Oprema za vinogradarstvo
Strojevi i oprema za žetvu i berbu

Stočarstvo
Pčelarstvo
Oprema za pčelarstvo

Strojevi i oprema u stočarstvu
Remont i održavanje poljoprivredne tehnike

Kemija u poljoprivredi

Prehrambeni proizvodi

Transport u poljoprivredi

Ambalaža za poljoprivredne proizvode

Trgovina

Obrtništvo
Strojevi, oprema, aparati i alati za sve oblike obrtničkog stvaralaštva
Prerada i obrada drva, metala, plastike, stakla, keramike, tekstila, kože, plemenitih materijala, živežnih namirnica
Proizvodi obrtničkog stvaralaštva od različitih materijala
Proizvodi za opremanje obrtničkih radionica i prodavaonica
Proizvodi za stanovanje, vanjsko i unutarnje uređenje objekata
Proizvodi za graditeljstvo i infrastrukturu
Proizvodi umjetničkog obrta i visoke tehnologije
Uslužne i izdavačke djelatnosti
Proizvodnja strojeva i uređaja u poljoprivredi

Ostalo
Poslovni stručni skupovi i savjetovanja
Demonstracije i prezentacije rada strojeva, uređaja i opreme
Literatura