Program stručno-pratećih aktivnosti na 13.SALORI – sajmu lova, ribolova i turizma te 20.MOTOMOBIL  možete pogledati na dolje navedenoj poveznici.

 

PROGRAM STRUČNO-PRATEĆIH AKTIVNOSTI