U organizaciji Ministarstva poljoprivrede u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije u Osijeku se 25. i 26. siječnja održala 4. konferencija „Dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva“.

Program je počeo u četvrtak panel raspravama o komasaciji poljoprivrednog zemljišta te prezentacijama o štetama u državnim šumama od olujnog nevremena i ulaganjima u šumarstvo, a u petak je održan središnji dio Konferencije – svečano otvorenje, prezentacija rada Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu te panel rasprave o izazovima u stočarskoj proizvodnji s posebnim osvrtom na afričku svinjsku kugu, zatim o rezultatima i ciljevima u provedbi EU fondova u ribarstvu i akvakulturi, kao i na temu „Uspostava Banke hrane u RH – Hrana nije otpad!“.

Konferencija je okupila dužnosnike Vlade RH, Europske unije i Europskog parlamenta, predstavnike hrvatskih poljoprivrednika, ribara i šumara, prerađivačko-prehrambene industrije, regionalne i lokalne samouprave, kao i nacionalnih, lokalnih i regionalnih organizacija.