Sajmovi ostaju najvažnijim mjestima trgovine robom i uslugama u svijetu.

Ništa ne može zamijeniti „sajmovanje uživo“, a digitalni alati mogu im biti samo dobra  potpora, čulo se na Konferenciji o sajmovanju u Osijeku održanoj u sklopu Svjetskog dana sajmovanja, koji se obilježava svake prve srijede u lipnju.

Prilog možete pogledati na postavljenoj poveznici.