Održavanje sajmova bilo je jedna od najvažnijih povlastica koje je grad od vladara mogao dobiti u srednjem vijeku, a od tada vrste i veličine sajmova mijenjaju se do danas. Pravu transformaciju, onu digitalnu sajmovi prolaze i zbog pandemije, ali i zbog sve većeg ulaska IT tehnologija u svakodnevni život. U Osijeku je na tu temu održana 7. Konferencija o sajmovanju u povodu Global Exibition Day 2021.

Kako je bilo, možete pogledati u prilogu.