15. Salori i 22. Motomobil obiluju stručnim, zabavnim i sportskim sadržajima. 

Program stručno-pratećih aktivnosti na 15. SALORI – sajmu lova, ribolova i turizma te 22. MOTOMOBIL  možete pogledati na dolje navedenoj poveznici.

PROGRAM STRUČNO-PRATEĆIH DOGAĐANJA